วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
นางพัชรี สร้อยสกุล
 
E-sar


 

 
 

-ประกาศ
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555
.ให้ ADD Facebook : alumni_mcc@hotmail.com ด้วยนะคะ

ติว V-NET
ระดับ ปวช.3 วันที่ 7-8-9 มกราคม 2557
ระดับ ปวส.2 วันที่ 13-14-17 มกราคม 2557


กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557
ณ หอปนะชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
**กำหนดการซ้อมจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
กิจกรรมอื่นๆ  
Free Counters
จำนวนผู้เข้าชม