วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
นางพัชรี สร้อยสกุล
 
E-sar


 

 
 

-ประกาศ
นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2555
.ให้ ADD Facebook : alumni_mcc@hotmail.com ด้วยนะคะ

กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558
ณ หอปนะชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
**กำหนดการซ้อมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
   
กิจกรรมอื่นๆ  
Free Counters
จำนวนผู้เข้าชม