ติดต่อโรงเรียน
     
 
ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
856ข ถนนเจตน์จำนง ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0-3827-1558 โทรสาร : 0-3827-1559